Σπέτσες πληροφορίες

Δημαρχείο Σπετσών
22980 74517

Αστυνομία
22980 73100

Τουριστική Αστυνομία
2298073100

Κέντρο υγείας
2298072472

Λιμεναρχείο Σπετσών
2298072245

Ταξί
6932200240, 6944605784

Θαλάσσια Ταξί
22980 72072

Άμαξες
22980 73171

Hotels in Spetses

No Products found.